Wikia


)Ook bekend onder de namen: plan de campagne, aanvalsplan, projectplan

Bij een plan van aanpak kun je denken aan: Edit

 • Voorblad (informatie over dit document:

product/projectnaam groot,

"ProjectPlan" kleiner

de auteurs, de versie!!, de datum

) eventueel logo, copyright etc...

 • Inhoudsopgave met pagina nummers.. (Als nodig, zeg vanaf 3 pagina's, maar probeer dit document zo kort mogelijk te houden, terwijl je WEL alles beschrijft.)
 • Inleiding (Omstandigheden, wie wat waar wanneer, korte herhaling opdracht, eerder gemaakte afspraken en doelstelling van het project.)
 • PROJECTDEFINITIE.
  • (Hierin maakt de opdrachtgever duidelijk WAAROM hij WAT wil ontvangen, en welke VOORWAARDEN hij daaraan stelt. Vaak wordt het "waarom" uitgewerkt in een zogenoemde BUSINESS CASE. Dit is een onderbouwing waaruit blijkt dat er een voldoende rechtvaardiging is om het project op te zetten, te starten en uit te voeren.)
  • Uit te voeren activiteiten
  • deeltaken ( scrum rollen team, Product Owner, Scrum Master en expertises als back-end developer, UX-specialist)
  • Eventuele beschrijving uitbesteed werk
  • DoD (Definition of Done)/ Project Doelstelling
 • INZET / WERKZAAMHEDEN
  • Definitie Deelproducten (verwachte/geplande sprintresultaten)
  • Doorloop planning met urenopgave voor de deelproducten.
  • Planning met milestones (deelproducten)
  • Duur sprint & aantal sprints
 • PROJECTBEHEERSING / PROJECT AANPAK
 • Hierin beschrijf je de maatregelen en procedures waarmee de opdrachtgever, jij en je team alles in de greep houden. Je benoemt de risico's
  • Communicatie (Skype, Whatsapp, Mail, telefoon, afspraken over communicatie. Contact gegevens, Wie is contactpersoon, iedereen inde cc?, etc.)
  • voortgangsbewaking (Hoe kan de owner meekijken, locatie Product Backlog)
  • voortgangsgesprekken
  • Vastleggen vast dagdeel en locatie voor sprint planning en sprint reviews(demo’s)
  • Ontwikkelmethode (Korte omschrijving werkwijze (Scrum, waterval))
  • Andere Middelen (
   • Scrumboard, Dropbox, Taiga, Trello etc.
  • Beperk je tot de hoofdlijnen - werk details uit in Deel 4 Bijlagen.
 • BIJLAGEN.

Hou je Plan van Aanpak zo kort-en-krachtig als je maar kunt. Beperk je in de delen één tot en met drie tot de hoofdlijnen die je in principe tijdens je hele project in stand wilt houden. Werk in bijlagen de onderdelen uit waarvan je verwacht dat die tijdens het project veranderen. Zoals een planning.

Naar dit document wordt verwezen door Edit

 • Terug naar andere documenten
 • Terug naar B1-K1-W2: "Levert een bijdrage aan het projectplan"