Wikia


Waar komen de kerntaken die horen bij MediaDeveloper vandaan?

Binnen Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maken mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven samen afspraken over wat je moet kunnen als je je diploma krijgt van het mbo. Wat de student moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma's.

SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers.

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap stelt ze vast.

Herziening

Sinds 1 augustus 2016 werkt het mbo met nieuwe kwalificatiedossiers. Er is geen nieuwe MediaDeveloper kwalificatie, maar wel een nieuwe ApplicatieOntwikkeling.

De eisen voor Mediadeveloper worden hiervan afgeleid. Let op, dat dit dus gevolgen heeft voor de competenties!

Bronnen: