Wikia


Introductie Kwalificatie Dossier voor MediaDeveloper aan het MediaCollege Amsterdam. (KDMD-Ma)

Het kwalificatieDossier (KD) voor MediaDeveloper (MD) is het dossier dat iedere student moet opbouwen voor zijn examen. De eisen hiervoor komen vanuit de regering.

Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen, je kwalificatiedossier op te zetten en je kwalificaties op alle 4 de kerntaken te bewijzen.

Jouw kwalificatiedossier (KD) bestaat uit 4 kerntaken.

  • Kerntaak 1: Voorbereiden en Plannen van een project
  • Kerntaak 2: Uitvoeren van het project
  • Kerntaak 3: Publiceren van het project
  • Kerntaak 4: Onderhouden van het project.

Om te bewijzen dat je deze kerntaken beheerst, maak je documenten (zoals een plan van aanpak, of een technisch advies). Voor iedere kerntaak heb je een aantal documenten nodig. Wat er in dat document staat, hangt af van JOUW project(en).

Iedere kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen. Voor deze werkprocessen worden prestatie-indicatoren gegeven. Dit is waar je documenten op beoordeeld worden. Het is dus handig om te weten wat je moet laten zien in je documenten.

Op deze wiki geven we je een aantal voorbeeld documenten. Ook kun je doorklikken op Kerntaken en van daar naar WerkProcessen en Prestatie Indicatoren.

  1. Kerntaak 1
    1. Werkproces