Wikia


Om te bewijzen dat je een goede mediadeveloper bent, moet je een aantal documenten inleveren voor ieder project dat je doet.

Sommige documenten schrijf je zelf, sommige schrijf je als team tijdens een overleg, voor weer andere lever je alleen een onderdeel. Als je met meerdere personen schrijft of een onderdeel hebt geschreven, lever je het document zelf in, met één kleine toevoeging: mijn bijdrage aan dit document: .........

Het is handig om in je projectmap een map "doc" te hebben waar je steeds meer van deze documenten in stopt terwijl je het project maakt.

De documenten zijn:

KERNTAAK 1 Ontwikkeltraject

Debriefing / Technisch Advies / Schriftelijk Advies

 • Voorbeelden van een schriftelijk advies
 • Wat is het: Je schrijft in je eigen woorden wat de opdrachtgever bedoeld en wat het project dus gaat inhouden.
 • Doel: Controleren of jouw team de briefing van de opdrachtgever goed heeft begrepen. 
 • Onderdelen: naam van het project, auteur, datum, inleiding, beschrijving
 • Welke Kerntaak/Werkproces: 1.1

Plan van aanpak

 • Onderdeel van ProjectPlan, maar vaak ook zelf ProjectPlan genoemd. Als er al een verschil is, blijft het plan van aanpak het hele project hetzelfde en is het projectPlan een levend document waarbij versies belangrijker zijn. Maar in de praktijk zijn er delen die leven en delen die hetzelfde blijven.
 • Voorbeelden van een plan van aanpak
 • Wat is het: Je schrijft hoe je het project gaat organiseren, hoe je gaat communiceren met alle betrokken partijen, wanneer dingen gebeuren, wie welke verantwoordelijkheden heeft.
 • Doel: Iedereen (teamleden EN opdrachtgever) weet wat er gaat gebeuren, hoe en wanneer het gaat gebeuren
 • Onderdelen: naam van het project, korte omschrijvin, auteur, datum, inleiding, communicatie, planning
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K1-W2

Functioneel ontwerp

Technisch ontwerp

 • Voorbeelden van een technisch ontwerp 
 • Wat is het: Je beschrijft je product (eindresultaat van het project) in technische termen. Hiervoor gebruik je diagrammen en tekst.
 • Externe bronnen: tips, sjabloon1, sjabloon2
 • Doel: Intern document, om met je collega's te communiceren en nieuwkomers 'up-to-speed' te krijgen.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K1-W3,  B1-K1-W4

Inrichting werkomgeving

 • Voorbeelden van documentatie inrichting werkomgeving
 • Wat is het: Je schrijft hoe je het project technisch in elkaar zit (of kan zitten) hier zul je misschien enig onderzoek voor moeten doen.
 • Doel: De opdrachtgever kan een keuze maken hoe het project wordt gedaan.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K1-W4


KERNTAAK 2 Realiseren en Testen

GebruikersTestrapport

 • Voorbeelden van documentatie usertestrapport
 • Wat is het: Je beschrijft wat de ervaringen waren bij de gebruikerstest
 • Doel: Bewijsbaar maken van de gebruikstesten, vastleggen nieuwe backlog.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K2-W2

Technische test rapport- SEO-rapport

 • Voorbeelden van documentatie seo-strategie
 • Wat is het: Je beschrijft welke acties je hebt ondernomen om je site goed vindbaar te maken
 • Doel: optekenen SEO en social Media implementatie, sitestructuur, keywords, categoriën en meta tags.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K2-W2

Technische test threat-matrix

Technische test CrossBrowser-support-rapport

 • Voorbeelden van documentatie crossbrowser-support-rapport
 • Hulpbronnen: http://browsershots.org/, https://saucelabs.com/,
 • Wat is het: Je beschrijft of je front-end backward compatible is. Een dergelijk rapport is belangrijk bij alle media-uitingen, waarbij je het afspeel platform niet controleert.
 • Doel: In kaart brengen van de gebruikte nog niet volledige ondersteunde technieken. Weten welke browsers problemen gaan krijgen met jouw site..
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K2-W2

Notulen

 • Voorbeelden van documentatie notulen
 • Wat is het: Je beschrijft wat er gebeurd is bij iedere bespreking met een opdrachtgever of rapporteert overleg met teamgenoten.
 • Doel: optekenen/bewijsbaar maken van aanwezigheid, afspraken, voortgang.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K2-W7


Kerntaak 3 -optimalisatie en oplevering

Optimalisatieplan

Beheerplan

 • Voorbeelden van documentatie Beheerplan
 • Wat is het: Je beschrijft HOE
 • Doel: alle informatie voor toekomstige beheerders.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K1-W4

Evaluatie

 • Voorbeelden van documentatie evaluatie
 • Wat is het: Je beschrijft ....
 • Doel: alle informatie voor toekomstige beheerders.
 • Welke Kerntaak/Werkproces: B1-K1-W4