WikiaDOCUMENTSTRUCTUUR:

 • Welke ontwikkelomgeving er gebruikt gaat worden
 • Welke taal ga je gebruiken
 • Welke hulpmiddelen heb je nodig
 • Hoe pak je de inrichting aan en is het gelijk aan de productieomgeving

Deze documentatie schrijf je voor je directe collega's.

Beschrijving en verduidelijking:

Je maakt je eigen ontwikkelomgeving. Deze groeit na verloop van tijd. In dit document beschrijf je alles wat een collega nodig heeft om te gaan ontwikkelen.

Je geeft aan welke talen (bijv JS en PHP, RUBY, een SCSS) je hebt gebruikt, welke editor (bijv brackets), welke IDE (bijv php-storms) Welke hulpmiddelen gebruik je (Bijv Wampp/Xampp, Node, Choco, git)

Belangrijk, is dat je productieomgeving (bijv online ma-hosts, PHP versie 5.3) gelijk is aan je ontwikkelomgeving (bij LocalHost via Wampp, PHP versie 5.5)!

en zo NIET, waarom niet? En wat zijn daarvan de gevolgen? Bijvoorbeeld PHP versie 5.3 ondersteund bijvoorbeeld geen direct declaratie van een array in deze vorm:

  PHP 5.5
  $ar=[];

maar wel in deze vorm:

  PHP 5.3
  $ar=Array();

Ook kunnen er subtielere verschillen zijn: bijvoorbeeld heb ik gemerkt, dat

  PHP 5.3
  implode("-",explode("_",$text));

niet mag in 5.3, maar wel in 5.5, terwijl hier nauwelijks iets over terug te vinden in de documentatie. Mocht je dit ooit tegenkomen:

  PHP 5.3
  $temp=explode("_",$text);
  $text=implode("-",$temp);

doet hetzelfde (vervangt _ door -) en werkt wel in PHP 5.3!

Kortom, wat je beshrijft is: Welk proces doorloop je om je ontwikkelomgeving te installeren (stel dat je het nog niet geinstalleerd had, dus stel dat je een tutorial schrijft..) Daarbij komen programma's als choco goed van pas, ook de npm package manager is erg fijn en scheelt veel schrijfwerk. Heb je dit eenmaal, of heb je een tutorial gevolgd, dan is enig knip en plakwerk natuurlijk toegestaan.