Wikia


Een beheerplan bestaat uit:

  • Deployment (hoe moet de server zijn geconfigureerd, wat is er nodig de website te draaien)
  • backup management (Hoe zijn backups geregeld?)
  • bug management (ticketing system)
  • vulnerability management (via monitor or bug bounty system) 
  • exit-strategies (Hoe krijgt de gebruiker zijn data uit het systeem, als hij overgaat naar een nieuw systeem)