Wikia


Ik bewijs

 • Ik lees het (bestaande) ontwerp m.b.t. het product in ontwikkeling door en verzamel de benodigdheden zoals programmatuur en compilers om de realisatie te kunnen starten
 • Ik kies zelf een passende softwareontwikkelmethode voor het realiseren van het product.
 • Ik gebruik het (bestaande) technisch ontwerp voor het inrichten van een veilige, niet ‘live’ / locale ontwikkelomgeving.
 • Ik installeer en configureer hiervoor (specifieke) software en koppel mogelijk noodzakelijke (hardware)componenten (als noodzakelijk voor het product)
 • Ik documenteer de stand van zaken m.b.t. de inrichting van de ontwikkelomgeving volledig en correct.
 • Ik test mijn ontwikkelomgeving
 • Ik richt de ontwikkelomgeving in volgens de geldende regels en procedures.
 • Ik bewaak de kwaliteit conform de eisen die in het ontwerp vermeld staan check of alles mogelijk is voordat ik begin met de realisatie.
 • Ik werk ordelijk en systematisch.
 • Ik signaleer en rapporteer afwijkingen tijdig

Hiervoor lever ik de volgende documenten:

 • Inrichting ontwikkelomgeving (documentatie)

Gewenste resultaat:

 • De realisatie is voorbereid en startklaar.