Wikia


Ik bewijs

  • ik lever op basis van vakkundig inzicht een bijdrage aan het functioneel ontwerp
  • Ik maak een technisch ontwerp.
  • Ik gebruikt het programma van eisen of (bestaande) projectplan om zijn bijdrage aan het functioneel ontwerp te maken.
  • Ik werk het technisch ontwerp van de te realiseren applicatie uit, hierbij hou ik rekening met het (aangeleverde) grafisch ontwerp.
  • Ik toets of bestaande data/gegevens (uit mogelijk bestaande databases) overgezet kunnen worden in de nieuw te ontwikkelen applicatie en of een conversie van deze data noodzakelijk is
  • Ik hou bij het maken van het technisch ontwerp rekening met welke mogelijkheden er technisch haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen
  • Ik geef aan welke investeringen (urenschatting) de diverse mogelijkheden vergen
  • Ik kom actief met ideeën die aansluiten bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever of zijn organisatie en weet deze onderbouwd en beargumenteerd over te brengen aan de opdrachtgever of mijn leidinggevende, waarbij ik streeft naar overeenstemming.
  • Ik leg mijn bijdrage aan het functioneel en technisch ontwerp op een professionele en begrijpelijke wijze uit aan de opdrachtgever en/of klant en/of ICT collega('s).
  • Ik gebruik bij mijn uitleg van het functioneel ontwerp geen vak-taal (jargon), zodat het voor de opdrachtgever / mijn gesprekspartner duidelijk is

Hiervoor lever ik de volgende documenten:

Gewenste resultaat:

Een bijdrage aan het ontwerpdocument.