Wikia


Ik bewijs

  • Ik schrijf een realistische, haalbare planning op in een logische volgorde voor het project waarin de eerder opgestelde opdracht en gemaakte afspraken volledig, correct en overzichtelijk worden weergegeven
  • Ik schrijf een duidelijke, haalbare projectdoelstelling voor mijn werkzaamheden. Hierbij check ik of de doelstelling en planning bij elkaar passen
  • Ik stem de projectdoelstelling en bijbehorende planning kritisch met alle betrokkenen af
  • Ik beschrijf mijn werkzaamheden

Hiervoor lever ik de volgende documenten:

  • Projectplan bevat minimaal een planning en een projectdoelstelling

Gewenste resultaat

  • Een realistische planning - inclusief voortgangsgesprekken - voor de realisatie van de applicatie, media-uiting.