Wikia


Ik bewijs

  • Ik kan de beschikbare informatie, de eisen en behoeften van de opdrachtgever gedetailleerd in kaart te brengen en weet hierdoor mijn eigen opdracht vast te stellen.
  • Ik breng een helder advies uit aan de opdrachtgever over de mogelijkheden.
  • Ik zie en herken de consequenties van verandertrajecten binnen een organisatie waarvoor ik werkzaam ben.
  • Ik inventariseer actief of de eisen en behoeften van de betrokkenen aansluiten bij de mogelijkheden van de organisatie.
  • Ik verzamel zelf voldoende gegevens om informatie te kunnen genereren voor het ontwerp van een applicatie en kom waar nodig met realistische oplossingen.

Hiervoor lever ik de volgende documenten:

Gewenste resultaat

  • Een door de opdrachtgever goedgekeurde opdracht